Taxatie / taxatierapport / taxateur

Een taxatierapport is een vereiste bij het verkrijgen van een hypotheek. Dit kan zijn voor de aankoop van een woning, maar ook voor andere doeleinden:

  • oversluiten van een bestaande hypotheek
  • hypotheekverhoging
  • splitsing van eigendom ( bijvoorbeeld echtscheiding )
  • fiscale waarderingen
  • ‘second opinion’ bij aankoop/verkoop van een woning
  • herbouwwaarde ex Art. 275 Wvk.

Het doel van een taxatierapport is het verschaffen van belangrijke gegevens over de woning. De hypotheek geldverstrekker eist zekerheid over de waarde van de woning. Daarbij is een onafhankelijk en deskundig oordeel van een makelaar vereist.  U mag zelf bepalen door welke makelaar / taxateur u het rapport laat opmaken. Voor een vakkundig (NWWI / NHG) taxatierapport op zeer korte termijn en tegen de scherpste tarieven moet u bij ons zijn.

Het taxatierapport wordt opgesteld volgens het laatste model woningfinanciering. Vastgesteld door het Centraal Hypothecair Fonds (CHF) in samenwerking met de brancheverenigingen NVM,VastgoedPRO, en VBO.

Alle taxaties worden uitsluitend verricht door een gecertificeerd en tevens beëdigd makelaar / taxateur RMT. Ingeschreven in het register van de Stichting NRVT te Rotterdam. Ook is de makelaar / taxateur lid van een branchevereniging en aangesloten bij validatie instituut NWWI.

Aan een RMT makelaar / taxateur worden bijzondere eisen gesteld. Niet iedereen mag RMT achter zijn of haar naam zetten. RMT is een titel. Je moet aan hoge kwaliteitseisen voldoen om deze titel te behalen en te behouden. De makelaar / taxateur wordt dan ook continu gehouden aan een verplicht educatief traject. Gecontroleerd door - en geregistreerd in - het register van de Stichting NRVT te Rotterdam.

U ontvangt binnen maximaal 3 werkdagen na de taxatieopname het taxatierapport in tweevoud. Indien een taxatie op kortere termijn benodigd is kan dit in overleg met de taxateur worden gerealiseerd.